Az Aleron IT Solutinons Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) szoftverfejlesztési szolgáltatásra való ajánlattétellel kapcsolatban kezeli az érdeklődők / ajánlatkérők személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az ajánlatkérők személyes adatait.

Az adatkezelő neve: Aleron IT Solutions Kft.
Az adatkezelő címe: 1145 Budapest, Erzsébet Királyné útja 31/B
Az adatkezelő elérhetősége: +36 30 160 9262, info@aleron.dev
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az ajánlatkérő kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: Ajánlatkérők

A kezelt adatok köre: az ajánlatkérők által az ajánlatkérés során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email)

Az adatgyűjtés célja: kapcsolatteremtés ajánlatgenerálás után.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– Az Aleron IT Solutions Kft. ügyvezetői.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 90 napon belül törlésre kerülnek.

Az ajánlatkérő kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Az adatkezelő neve: Aleron IT Solutions Kft.
Székhelye: 1145 Budapest, Erzsébet Királyné útja 31/B
Adatvédelmi tisztségviselő: Jaloveczki Péter
E-mail: info@aleron.dev